PRIVACY

1. INTRODUCTIE

In deze privacy statement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw (persoons)gegevens. Heeft u vragen over de informatie in deze verklaring? Neem dan contact met ons op.

2. TOEPASSING

Dit privacy statement is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Stichting de Beste Maatjes.

Bedrijfsgegevens:

Naam: Stichting de Beste Maatjes (vanaf nu De Haringparty)
Adres: Stationspark 51, 4462 DZ Goes
Telefoonnummer: 0113 – 200 900
KvK: 41114823
Website: www.haringparty.nl

De website van De Haringparty (www.haringparty.nl) verwerktprivacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. De Haringparty is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)stelt. In deze privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen. Daarnaast leggen we uit voor welk doel we deze gegevens gebruiken.

3. PERSOONSGEGEVENS

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over een persoon gaan of informatie die naar een persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, postcode, huisnummer, ras, godsdienst, gezondheid etc.

In uw websitebezoek of samenwerking met De Haringparty zijn deze gegevens niet allemaal relevant. We willen u vragen enkel persoonsgegevens te verstrekken die u noodzakelijk acht voor onze samenwerking.

4. NIEUWSBRIEF

De Haringparty behandelt persoonsgegevens via de nieuwsbrief www.haringparty.nl. Op de website van De Haringparty kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de diensten en evenementen van onze stichting.

We verzenden de nieuwsbrief met e-mailprogramma Mailchimp. U kunt zich aanmelden door naar de pagina ‘nieuwsbrief’ te gaan (www.deharingparty.nl/nieuwsbrief) en uw e-mailadres in te voeren in het daarvoor bestemde vak.

Op dat moment komt uw e-mailadres op de lijst te staan waarnaar we de nieuwsbrief versturen. Elke nieuwsbrief die we versturen is voorzien van een knop waarop u zich uit kunt schrijven. Nadat u op deze knop hebt geklikt krijgt uw mailadres het label ‘unsubscribed’en zult u de nieuwsbrief niet meer ontvangen. We bewaren uw mailadres nog wel 3 maanden nadat uw zich heeft uitgeschreven, zodat we nog toegang hebben tot de statistieken die we verzameld hebben, bijvoorbeeld de reden waarom u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen. Deze statistieken gebruiken we om onze nieuwsbrief te verbeteren.

5. VERSTREKKING AAN DERDEN

We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden (bedrijven of instellingen) als dat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld wanneer de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf.

De Haringparty werkt samen met subverwerkers, bijv. onze websitebeheerder. De partners waarmee we werken kunnen uw persoonsgegevens of die van uw klanten onder ogen krijgen. Het samenwerken met deze subverwerkers is voor De Haringparty essentieel in onze dienstverlening. Om ervoor te zorgen dat deze subverwerkers correct met deze data omgaan, heeft De Haringparty zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten met onze leveranciers.

Daarnaast staan op onze website links naar social media pagina’s. Als u op deze links klikt, verzamelen deze social media pagina’s wellicht persoonsgegevens. Deze privacy statement is alleen van toepassing op www.haringparty.nl.Wij kunnen niet garanderen dat andere partijen nauwkeurig met uw persoonsgegevens omgaan.

6. INZAGE, WIJZIGING OF VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wilt u iets weten over de persoonsgegevens die we van u verzameld hebben? Neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken via 0113 – 200 900 of info@haringparty.nl. Voor wat betreft uw persoonsgegevens mag u ons altijd vragen om:

  • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben.
  • Uitleg over de persoonsgegevens die we van u hebben en wat we daarmee doen.
  • Uw persoonsgegevens aan te passen als deze incorrect zijn.
  • Uw persoonsgegevens te verwijderen als deze bijv. niet correct of verouderd zijn.

Daarnaast mag u te allen tijde uw toestemming om uw persoonsgegevens te bewaren en verwerken intrekken of bezwaar maken tegen hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

7. BEWAREN VAN GEGEVENS

De Haringparty bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Nadat deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn verwijderen we deze.

8. BEVEILIGING

De Haringparty treft maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

  • De toegang tot persoonsgegevens wordt altijd afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
  • Persoonsgegevens worden na ontvangst opgeslagen op een afgeschermd systeem dat enkel toegankelijk is voor medewerkers van De Haringparty
  • Het personeel van De Haringparty gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
  • De Haringparty maakt gebruik van een SSL-certificaat (secure socket layer).
  • De Haringparty registreert alle opvragingen van persoonsgegevens.

9. KLACHTEN

Hebt u een klacht over de manier waarop De Haringparty met uw privacy omgaat? Neem dan allereerst contact met ons op. We zullen uw klacht aanhoren en behandelen. Stel dat u vervolgens van mening bent dat we er samen niet ‘uitkomen’, kunt u altijd een tip sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons) of naar de rechter stappen.

Vragen over deze privacy policy? Neem contact met ons op.